Welkom
Middels deze website willen we u graag informeren over onze praktijk, specialisaties en behandelmogelijkheden. We hopen u met deze website een zo’n compleet mogelijk beeld te geven van onze organisatie.

In 1996 is de praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Knegt & Bungelaar met 5 medewerkers van start gegaan. Inmiddels werken we met 12 in het Centraal Kwaliteitsregister geregistreerde fysiotherapeuten die worden ondersteund door twee secretaresses en een officemanager.

Naast fysiotherapie bieden wij de volgende specialisaties: Manuele therapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Fysiotherapie in de thuiszorg, Manuele Lymfedrainage/Oedeemtherapie, Geriatriefysiotherapie, Ketenzorgfysiotherapie en Dry Needling.

Wij werken in Aalst-Waalre vanuit een viertal verschillende locaties. Daarnaast zijn wij met de bedrijfsfysiotherapie (Fysio Company Care, zie www.fysiocompanycare.nl) actief op een drietal locaties van Philips in Eindhoven.

Wij streven ernaar om fysiotherapeutische zorg en diensten van hoge kwaliteit te (blijven) leveren. Derhalve vindt er continue na- en bijscholing plaats en werken wij volgens de meest recente behandelprotocollen. Wij beschikken over het HCA (Health Care Auditing)certificaat, wat inhoudt dat wij een PlusPraktijk zijn.  E.e.a. heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. Het biedt een basisgarantie voor kwaliteit, waarbij het perspectief van onze patiënt altijd het vertrekpunt is. Wij willen een transparante organisatie zijn, functionerend volgens de huidige regels en wetgeving.

 Wij zien u graag terug op een van onze locaties.